ANBI Stichting Adolphe Sax Revisited

ANBI

CONTACTGEGEVENS
Stichting Adolphe Sax Revisited
Badhuislaan 22
NL – 1217 SK HILVERSUM
KvK 58773320
BTW/VAT NL.8531.75.287.B.01
RSIN/fiscaal nummer 8531.75.287
Bankrekening ABN Amro 59.48.50.983
IBAN NL13 ABNA 0594 8509 83
BIC ABNANL2A

ANBI
Stichting Adolphe Sax Revisited is opgericht op 13 september 2013 en zetelt in Hilversum.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het klassiek saxofoonspel in Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Dit door de organisatie in 2014, 2015 en 2016 van een internationaal festival dat de saxofoon breed in de belangstelling plaatst en waar muziekliefhebbers en musici van alle niveaus elkaar ontmoeten, inspireren en van elkaar leren.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het organiseren van concerten en workshops;
het uitgeven van publicaties;
het maken van Cd-opnamen met klassiek saxofoon, eventueel op authentieke instrumenten;
het aanvragen van subsidies;
alle overige middelen die dienstbaar kunnen zijn aan het doel van de stichting.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan
Van donderdag 20 tot en met zondag 23 november2014 staat Amsterdam in het teken van de saxofoon. Gedurende deze vier dagen vindt SAX14 plaats, het allereerste International Saxophone Festival Amsterdam. SAX14 viert de saxofoon in de volle breedte; er is een uitgebreid programma van concerten, workshops, masterclasses en zelfs een tentoonstelling en diverse films passeren de revue. Van klassiek tot jazz, pop en wereldmuziek: SAX14 is een inspirerend festival voor muziek- liefhebbers en nieuwe luisteraars en is tegelijkertijd een brandpunt voor professionals en amateurs.

Amsterdam is dé saxofoonstad van Nederland: het Conservatorium van de stad leidt de top van menig Nederlandse (en internationaal opererende) saxofonisten en docenten op. Hier komt bij dat Adolphe Sax, de uitvinder van de gehele familie van saxofoons, in november 2014 zijn 200ste verjaardag viert. Sax heeft een instrument ontwikkeld dat zo sterk klinkt als een koperen blaasinstrument, zo virtuoos als een houten blaasinstrument en zo fijnzinnig als een strijkinstrument. Door haar veelkleurigheid kent de saxofoon een grote populariteit en vinden we haar terug in vele muziekgenres. Desondanks is het niet vanzelfsprekend dat goede kwaliteit saxofoonmuziek wordt geschreven, gespeeld en gehoord.

Reden genoeg voor een internationaal festival dat deze drie componenten samenbrengt; Stichting Adolphe Sax Revisited organiseert samen met gerenommeerde partners als IJ, Bimhuis, Asko | Schönberg en het Conservatorium Amsterdam een festival waar de saxofoon wordt gevierd, waar saxofoonmuziek wordt ontwikkeld en dat tegelijkertijd de positie van het instrument in het actuele muziekleven versterkt. In totaal vinden er 23 betaalde concerten plaats, worden zes compositieopdrachten uitgeschreven, zijn er meer dan honderd activiteiten voor verdieping (lessen, masterclasses, workshops enz.) en voor verbreding (flashmobs, tentoonstelling, films). Hiermee wil SAX14 14.400 mensen verleiden met in totaal meer dan 150 activiteiten rondom live saxofoonmuziek, gespeeld door (inter)nationale helden en de top van morgen.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit zes leden, te weten:

Voorzitter: Corine Haitjema, o.a. initiator en eigenaar 24classics.com, voormalig hoofd klassieke muziek afdeling AVRO Kunst en Cultuur.
Penningmeester: Paul van Boekel, o.a. bestuurder Stichting Het Brabants Orkest, voormalig accountant.
Lid: Roy Schijff, Brava NL Klassiek, voormalig programmeur KRO.
Lid: Fons van Esch, fiscaal deskundige, o.a. mede-oprichter Asko Ensemble, voormalig directeur Radio Kamerorkest en Ensembles.
Lid: Sjoerd van den Berg, voormalig adjunct-directeur Concertgebouw Orkest.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid en ontvangen hiervoor geen beloning. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Ten behoeve management en marketing wordt een beroep gedaan op derde partijen. De beloning is op marktconforme beginselen gestoeld.

Verslag activiteiten
In het jaar 2013 zijn door het bestuur en de directeur de doelstelling(en) en het beleid geformuleerd en is de stichting opgericht.
Het projectplan en de begroting SAX14 zijn opgesteld, mede ter verwerving van de benodigde financiële middelen bij overheden, fondsen en sponsors voor het festival in november 2014.

Financiële verantwoording
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
subsidies en donaties;
legaten en erfstellingen;
het stichtingskapitaal;
alle andere verkrijgingen.

De transacties in het boekjaar 2015 zijn in de Jaarrekening Adolphe Sax Revisted 2015 terug te vinden.