Steun ons (ANBI status)

OOK U KUNT SAX14 FINANCIEEL STEUNEN
Stichting Adolphe Sax Revisited is blij met de geboorte van het saxofoonfestival SAX14 waar topsaxofonisten, -orkesten en -ensembles uit binnen- en buitenland van zich laten horen. De organisatie heeft de toegangsprijzen relatief laag kunnen houden. Hiermee hopen we zoveel mogelijk saxofoonliefhebbers en nieuw publiek te bereiken die meerdere concerten bezoeken.

Door de bijdragen van overheden, fondsen, sponsoren en deelnemende partners is dit eerste festival mogelijk. Maar ook u kunt het festival verder ondersteunen met een bijdrage.

Omdat de Stichting Adolphe Sax Revisited een erkende culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) is, is uw schenking voor 125% fiscaal aftrekbaar (tot een bepaald maximum). Voor een eenmalige gift zijn er enige begrenzingen, maar voor periodieke giften zijn er geen fiscale beperkingen.

ANBI

Gegevens
SAX14 is een activiteit van de Stichting Adolphe Sax Revisited.
De stichting is door de Belastingdienst erkend als culturele ANBI m.i.v. 1/1/2014.
RSIN/fiscaal nummer 8531.75.287
Financieel jaarverslag 2015: Jaarrekening Adolphe Sax Revisted 2015

Eenmalige gift
U kunt uw donatie overmaken op het bankrekeningnummer van de Stichting o.v.v. “donatie”.
Bankrekening ABN Amro 59.48.50.983
IBAN NL13 ABNA 0594 8509 83
BIC ABNANL2A

Periodieke schenking
Download de schriftelijke overeenkomst.

Download de betalingsvolmacht.

Stuur de formulieren op naar:
Stichting Adolphe Sax Revisited
Badhuislaan 22
1217 SK HILVERSUM

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Meer info

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Berekening belastingvoordeel en meer info

Giften
Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.

Er zijn 2 soorten giften:

 • gewone giften
 • periodieke giften

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. Een gewone gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan o.a. een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan o.a. een ANBI.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Meer info

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften
Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als o.a. een culturele ANBI.
 • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
 • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.
  Meer info

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften
Uw gift is een periodieke gift als:

 • U de gift hebt laten vastleggen
 • U regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI die in (de notariële akte of) schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
 • Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 • U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
 • De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 • De ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.
  Meer info

Periodieke giften vanaf 2014
Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift op 2 manieren vastleggen, namelijk:

 • bij de notaris
 • in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel? Wij hebben een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Meer info

Periodieke gift in geld
Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. Meer info

Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Meer info

Berekening belastingvoordeel
Alle giften voor een erkende culturele ANBI zijn sinds 2012 voor 125% aftrekbaar van de belasting en daarom een gunstige manier van schenken.
Dat geldt ook voor periodiek schenken. Voorwaarde is dat het een gift betreft voor vijf jaar of langer.
U kunt dus tegen dezelfde kosten een grotere bijdrage leveren aan de ANBI.

Rekenvoorbeeld
Stel: u geeft € 100 per jaar en u betaalt 42% belasting.
U schenkt per jaar € 100 bruto
U kunt per jaar € 125 aftrekken (1,25 x 100)
De nieuwe Geefwet levert u nu een belastingvoordeel op van € 52,50 (42 x 1,25 = 52,5%); daardoor kost uw gift slechts € 47,50.
Om daarentegen € 100 netto te schenken, kunt u € 210,53 overmaken.
Dan kunt u € 263,16 aftrekken. En dat levert u een voordeel op van € 110,53.

Met deze cultuurcalculator kunt u uw eigen berekening maken.